Nederlandse majolica schotel

Nederlandse majolica schotel met een Romeinse keizer te paard, 17e eeuw
A Dutch maiolica dish with roman emperor, 17th century